Metodistkirken i Mysen

Menighetens prest: 
Ingull Grefslie Tlf. 99732119
ingull.grefslie@metodistkirken.no

Daglig leder og leder av menighetsrådet: 
Mona Trømborg
Tlf. 95481029
mona.tromborg@metodistkirken.no

Menighetsarbeider: 
Jostein Trømborg
Tlf. 92893741

Besøksadresse: Anton H. Mysens gate 12, 1850 Mysen

Postadresse: Postboks 107, 1851 Mysen

Telefon: 99732119

E-post: mysen@metodistkirken.no

Trefftid på kontor: Etter avtale