Gudstjenester og samlinger

Gudstjenester og samlinger

Det naturlige samlingspunktet for menigheten er gudstjenesten. Vi feirer oftest "vanlig" gudstjeneste 1.søndag i mnd kl 11:00. 3.søndag i mnd møtes vi til "Kveldssamling" i kirken. Dette er en mer uformell samling med fokus på musikk og aktuelle temaer.

Metodistkirkens gudstjenester og møter er åpne for alle, og man er velkommen til å delta så mye eller lite man vil.

'Kirkemiddag'

"Kirkemiddag"

Hver onsdag kl.17.00 serveres gratis middag i menighetssalen.

I tider med økonomisk press erfarer vi at mange sliter med å få endene til å møtes.Utover dagen begynner middagslukten å bre seg i kirkebygget og litt før klokken 17.00 begynner folk å komme. Her inviteres det til «gratis» middag for alle som har behov eller ønske. Man kan selvsagt bidra/betale etter ønske, men det er ikke påkrevet for å spise. Det kan være mange grunner til at mennesker kjenner at disse middagene dekker et behov. Det kan være økonomi, et ønske å spise sammen med andre, eller rett og slett fordi man synes det er hyggelig. Det skapes gode samtaler og nære relasjoner rundt bordene og flere kommer også igjen i forbindelse med andre ting som skjer i kirken og kjenner seg hjemme.

Jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Matt.25.35 -36 Menigheten ønsker å være en menighet der gjestfriheten står høyt og blir prioritert, i kjærlighet til vår neste. 

Kveldsbønn

Kveldsbønn

I løpet av våren 2024 håper vi også å kunne tilby en kort kveldsbønn/vesper etter middagen på onsdager. Dette vil i såfall erstatte "Åpen kirke" som har vært et tilbud på onsdag formiddager.

Formiddagstreff

1. tirsdag hver måned kl.11.00

På formiddagstreffene er det andakt, god bevertning, allsang og utlodning. Vi pleier også å få besøk fra ulike personer som snakker om ulike temaer.